Αντικείμενο της Φυσικής

Όλα όσα συμβαίνουν ή εξελίσσονται γύρω μας, είτε υποπίπτουν άμεσα στις αισθήσεις μας είτε όχι, αποτελούν τα φαινόμενα.
Η επιστήμη της Φυσικής έχει ως σκοπό της να διερευνήσει και να περιγράψει την πρωταρχική αιτία των φαινομένων, με στόχο την κατανόηση του κόσμου και της παρουσίας του ίδιου του ανθρώπου σ' αυτόν.
Η Φυσική (από την ελληνική λέξη φύω που σημαίνει γένεση, δημιουργία, παραγωγή) είναι με την ευρύτερη έννοια η επιστήμη που μελετά την ύλη και την ενέργεια που παρατηρούνται στη φύση.
Οι φυσικοί μελετούν την λειτουργία και τις ιδιότητες του κόσμου που μας περιβάλλει, από τα υποατομικά σωματίδια που αποτελούν τη συνήθη ύλη (σωματιδιακή φυσική), ως την συμπεριφορά του υλικού σύμπαντος ως ολότητα (αστρονομία, κοσμολογία).
Σκοπός της φυσικής είναι η εύρεση του πλαισίου των θεμελιωδών νόμων στους οποίους υπακούν οι φυσικές οντότητες.